АНКЕТА
кандидата на участь у Програмі стажування молоді в Апараті Верховної Ради України
у 2021 році

1.
(заповніть у вказаному порядку)
2.
(вік учасника не повинен перевищувати 35 років)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

***

1.

Зайнятість

***

2.

Зазначте секретаріати комітетів, інші структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України у яких Ви хотіли б пройти стажування (Виберіть не більше трьох у пріоритетному порядку, де 1 - найвищий пріоритет, 3 - найменший пріоритет)

З орієнтовним переліком структурних підрозділів ВРУ, у яких можна пройти стажування, будь ласка, ознайомтеся тут

***

3.

Оберіть форму стажування
(можна обрати тільки ОДНУ форму стажування, поставте позначку у відповідному рядку)

***

4.

Як Ви дізналися про конкурс на Програму стажування (поставте позначку у відповідному рядку)

ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

5.

Заклад вищої освіти (якщо таких кілька, то укажіть у зворотному хронологічному порядку)


+ Додати форму для навчального закладу

* Якщо продовжуєте навчання, зазначте орієнтовний рік закінчення, передбачений програмою навчання за спеціальністю

** Середнє арифметичне оцінок, одержаних за весь час навчання. Бал необхідно вказувати за тією шкалою, котра зазначена в дипломі. Бал за 5-бальною шкалою необхідно вказати обов’язково через «/». Наприклад, 100/5


6.

Кваліфікаційні роботи, які Ви підготували

Тема Рік захисту Оцінка

+ Додати поле
Тема Рік захисту Оцінка

+ Додати поле
Тема Рік захисту Оцінка

+ Додати поле
Тема Рік захисту

+ Додати поле

7.

Участь у наукових конференціях (у тому числі закордоном)

Назва конференції
Назва доповіді
Дата
Місто проведення

+ Додати поле

8.

Публікації

Назва Видання/посилання Дата

+ Додати поле
Назва Назва ЗМІ/посилання Дата

+ Додати поле

9.

Участь у національних та міжнародних навчальних програмах, літніх школах, семінарах, тренінгах тощо (укажіть у зворотному хронологічному порядку)

Назва Дата Місце проведення Організатор Наявність сертифікату

+ Додати поле

10.

Професійний досвід (укажіть у зворотному хронологічному порядку)

Назва установи, місто Період роботи (місяць рік) Посада Функціональні обов’язки

+ Додати поле
Неоплачувана робота (професійні та освітні стажування, практика під час навчання в університеті та закордоном)
Назва установи, місто Період роботи (місяць рік) Посада Функціональні обов’язки

+ Додати поле

11.

Громадська діяльність / волонтерство

Назва організації, місто Сфера діяльності організації Період роботи (місяць рік) Посада та функціональні обов’язки

+ Додати поле

12.

Контакти особи (осіб), яка може надати Вам рекомендацію (роботодавець, викладач, науковий керівник, керівник громадської організації тощо)

Прізвище, ім’я,
по батькові
Організація, посада Контактний телефон Електронна пошта

+ Додати поле

СПЕЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ

13.

Володіння іноземними мовами (укажіть мову, якою володієте, і рівень володіння нею – поставте позначку у відповідній графі, укажіть також документ (за наявності такого), який засвідчує рівень володіння мовою)

Початковий рівень Володію посередньо Добре володію Вільно володію Сертифікат підтвердження (за наявності)
Англійська
Німецька
Французська
Інша (зазначте)

14.

Володіння комп’ютером


15.

Інші навички


Додайте фото


З вимогами до подачі фото, будь ласка, ознайомтеся тут


16.

Розкажіть про Вашу мотивацію (обсяг – 400–500 слів)

Чому Ви хочете взяти участь у Програмі стажування?
Чому Ви обрали вказані в анкеті підрозділи стажування (обґрунтуйте кожен обраний підрозділ стажування)?
Які навички, знання та попередньо здобутий досвід Ви плануєте використати для роботи в підрозділі стажування та налагодженню взаємозв'язків з колегами?

Кількість слів: 0


17.

Дайте відповіді на питання (обсяг 90–100 слів)

Розкажіть про три Ваші найбільших досягнення за останній рік.

Кількість слів: 0

Яку подію з Вашого життя Ви би змінили. Чому?

Кількість слів: 0

Ким Ви бачите себе через п’ять років?

Кількість слів: 0

Хто із сучасних діячів України або світу надихає Вас найбільше? Чому?

Кількість слів: 0

Якби Ви стали законотворцем, який законопроект запропонували б на розгляд Парламенту в сфері відання підрозділів стажування, які Ви обрали? Чому?

Кількість слів: 0